Flere alternativer for Vistdal skole lagt fram - ett av dem er at elevene skal gå på Åfarnes