De ferskeste tallene fra årets turmål ser slik ut, med tanke på antall signaturer / klipp på turmålene:

- Dette er gledelige tall, synes turmålskoordinator i Nordveggen AS, Siv Lisbeth Krogset.

Du kan klikke på punktene på kartet og få opp tall, samt beskrivelse av turen, dersom du ønsker det.

> Hælberget 972

> Måsvassbu 550

> Tarløysa 770

> Vakkerstøylen 500

> Herjevatnet 1500

> Randsetfjellet 1000

> Grøvdalsbakken 680

> Bispe vannet : 2 200

> Mannen: 720

> Bjørkesetra 680

Eldre (tall oppdatert seint i august)

> Jamnåbotn 2500

> Romsdalstrappa 10 000

> Jonsoksteinen 1100

> Raudstølsætrin 520

> Taskedalen 750

> Haugabotn 270

> Kaldtinden 170

> Nebba 4500

> Vikasetra 554

OBS: Seks poster er enda ikke talt opp. Dette gjelder fire nærmål og 2 turmål.

Fullstendig oversikt over turmålene finner du på romsdal.com, som også de andre linkene er hentet fra.