Alfred Nilsen, som i fortvilelse over trafikkforholda i 60-sona på Holmemstranda, har sendt brev til biskopen i Møre, nhar nå fått svar fra biskop Ingeborg Midttømme. I brevet skriver biskopen at hun er villig til å stille opp personlig om det blir arrangert en temagudstjeneste eller en liknende markering i det lokale soknet.

Videre gir biskop Midttømme Nilsen ros for at han tar opp en viktig sak og går videre med saken til vegmyndigheter og til kommunen. Hun skriver også at kirka møter mennesker i mange situasjoner, også mennesker som opplever å miste familiemedlemmer eller noen de kjenner i trafikkulykker.

Biskopen viser til at det i Tunsberg bispedømme er en årlig minnemarkering for omkomne i trafikken langs E 18. Her inngår lystenning, gudstjeneste og minnetaler.

I Hamar bispedømme har det vært liknende arrangement med hele Hedmark fylke i fokus.

"Selv om det du beskriver er fart og uforsvarlig kjøring på en lokal strekning (heldigvis så langt uten omkomne), er det langt på veg samme sak du tar opp", skriver biskop Ingeborg Midttømme i brevet til Alfred Nilsen.

– Min umiddelbare reaksjon er at dette er en folkelig og jordnær reaksjon fra biskopens side. Det fortjener hun alle mulig respekt for, sier Alfred Nilsen.