Saken gikk som tilståelsesdom i Romsdal tingrett.

Mannen forklarte at han hadde kjørt edru til en fest, og at han i løpet av festen drakk store mengder øl. Han skal så ha sett på Facebook at det pågikk en fest et annet sted, og kjørte sin egen bil i retning festen.

Han mistet kontroll over bilen, den for over motsatt kjørefelt og en gang- og sykkelveg, før bilen rullet rundt på taket på et jorde.

Hendelsen skjedde i oktober i fjor. Mannen kom fra ulykka uten skader, bilen fikk store skader.

– Av hensyn til trafikksikkerheten for alle veifarende må det reageres strengt mot føring av bil i ruspåvirket tilstand (...)Ut ifra en samlet vurdering fastsettes straffen som foreslått av påtalemyndigheten til fengsel i 21 dager og en bot på 10.000 kroner, heter det i dommen.

Han fradømmes også retten til å føre førerkortpliktig motorvogn i to år.