Han mener at dersom Rauma velger å gå inn i RIR, så kan kommunen være med å påvirke hvordan systemet skal være.

– Etter RenoNorden-konkursen etablerte RIR et eget selskap til innsamling av husholdningsavfall. RIR har ikke tatt stilling til hvordan innsamlingen vil skje i fremtiden. Vil selskapet fortsette å samle inn i eget selskap, eller vil innsamlingen settes ut på anbud i ett eller flere anbudsområder? Det er et fremtidig representantskap i RIR som vil ta stilling til dette. Her vil Rauma som fremtidig eier kunne utøve innflytelse, sier han i et svarbrev til Kari Merete Moen Volle og politikerne.

Han forsikrer at Rauma kommune har hatt tett kontakt med både NIR og RIR undervegs i arbeidet for å sikre at all informasjon som er gitt i saken er god og korrekt.

– Det er mange usikkerhetsmomenter omkring fremtidige renovasjonsløsninger. Det eneste som synes sikkert er at vi vil stå overfor ganske store endringer som følge av nye, strengere krav til håndtering av avfallet vårt, mener han.