Rauma kommune ber om innspill til hvem som skal få kulturprisen i år.

Kulturprisen deles ut til en som har utmerket seg på en positiv måte i kultur arbeidet i kommunen. Det er meningen at lista skal ligge høyt for å få prisen, og juryen avgjør hvert år om den i det hele tatt skal deles ut. Det er formannskapet som er jury for utdelingen.

Prisen kan deles ut til både enkeltpersoner, lag og foreninger og institusjoner, og den som får prisen skal ha utmerket seg innenfor idrett, kultur, frivillig arbeid, miljøarbeid eller annet arbeid som gagner samfunnet.

Forslag må sendes til kultursjefen senest 20. november.