Ifølge Nilsen er det ingen i Norge som tjener penger på å frakte gods på tog, heller ikke CargoLink.

Norsk Lokomotivmannsforbund mener at problemene med Mannen i Romsdalen og generelle infrastrukturproblemer, har ført til dårlig driftsstabilitet. Forbundet påpeker at det har vært et svært tøft år i selskapet, og at eierne ikke vil investere mer i selskapet før den negative utviklinga er snudd.

– Det er for å få tilført mer kapital til CargoLink at vi nå velger å splitte selskapet i to. Vi skiller ut lokomotivførerne i et eget selskap, og salg/markedsføring og materiell i et annet, forteller Nilsen.

– Når skjer dette ?

– Vi er midt i prosessen nå, sier Nilsen.

Informerer

Styreleder i CargoLink, Lars Olsen, sier i et informasjonsskriv om omorganiseringen at «Omstruktureringen vil bety at CargoLink vil fortsette som lisenshaver, og håndtere materiell, driftsplanlegging, salg og marked.

Motortransport vil være terminalselskap som i dag. Trainlink vil bli etablert som et nytt selskap og bestå av lokomotivførere, transportledere og turplanlegging. CargoLink vil fortsatt være kontaktpunktet til våre kunder, som i dag.»

Han opplyser videre at fra og med 8. mai, er det også foretatt endringer i ledersjiktet: Karl Ivar Nilsen som har vært Adm. direktør i CargoLink de siste 3,5 år, vil gå inn i en ny rolle som Adm. direktør for Trainlink og Motortransport.

Kjell Owrehagen vil overta ledelsen av CargoLink som Adm. direktør. Han har stor erfaring fra bl.a. jernbaneselskaper og ulike lederposisjoner i Autolink Group.

Usikre

Lokomotivmannsforbundet mener at konsekvensen av å overføre lokførerne til et entreprise selskap, er at streikeretten vil være i Trainlink og ikke i CargoLink. De mener at CargoLink ved en eventuell streik, kan leie inn lokførertjenester andre steder - uten at det er streikebryteri.

De krever at hvis omorganiseringen skjer, må CargoLink forpliktet seg til å kjøpe tjenester av Trainlink.

– Lokomotivførernes forbund mener at mange har blitt usikre på fremtiden med den nye modellen. Hva sier du til det?

– Det er det ingen grunn til. Alle tariffavtaler vil bli overført til det nye selskapet og ingen betingelser vil det bli gjort noe med. Ved en bedriftsendring har de imidlertid en reservasjonsrett. Vi er midt i prosessen og har ikke helt oversikten. Uansett skal det gjennomføres drøftelser før vi kan gjøre opp status, sier Nilsen.

– Mannen får delvis skylden for underskuddet i år?

– Det er ikke bare problemene i forbindelse med Mannen som har skylden for underskuddet. Det er ingen godsselskap som tjener penger.

– Hva vil dere gjøre med det?

– I første omgang omorganiserer vi for at vi skal få tilgang på kapital slik at vi kan drive videre. Men dette vil selvsagt ikke gå utover driften, presiserer Nilsen.

– Så det vil fortsatt gå godstog på Raumabanen?

– Vi har ingen planer om å slutte med det. Men som Storm P sier, så er det vanskelig å spå om fremtiden.