– Vi har ikke kommet så langt at vi har fått informert alle operatørene enda, men vi blir iallfall en måned forsinket med byggingen i forhold til kontrakten. Den sier vi vil være ferdig 13. mai, men det kan godt gå over 13. juni også, innrømmer havnesjefen.

– Hvorfor det?

– Det skyldes at vi har fått en del utfordringer i grunnforholdene. De er ikke i samsvar med de undersøkelser og boreprøver som ble tatt i forkant av prosjektet. Det avviket gjør at vi har måttet endre på pelesystemet slik at konstruksjonen samsvarer med de nye grunnforholdene.

– Hvordan vil dette påvirke sommerens cruisetrafikk?

– Mens arbeidet pågår har vi satt en øvre grense på 190 meter på de skip som kan legge til kai. De som er større en det, må ankre opp på fjorden, sier Akselvoll.

Han mener det ikke er noe dramatikk i dette, og at alle båter som har meldt sin ankomst, kommer.

– Det vil bare være litt flere skip som må ankre opp. Men dette løser vi.

– Kan større båter, som Britannia som kommer 19. mai – legge til kai når pullerten er ferdig bygget?

– Vi har opprinnelig sagt at vi foreløpig sikrer den trafikken vi har i dag. Kaia skal være konstruert til å klare et skip på opp til 330 meter – som Britannia er, men vanligvis vil så store båter ankre opp ute.