– Ja, dette kan vi kalle en skjebneinvestering, sier Arnstein Digernes etter at det har blitt kjent at det nå skal investeres hele 18 millioner kroner i den Digernes-eide bedriften Røros Tweed på Røros. Nedslitte maskiner i bedriften måtte nå helt akutt skiftes ut og eierne ble stilt over for to valg; enten gjøre nyinvesteringer eller legge ned hele bedriften.

– Vi har landet på å kjøpe nye maskiner og å bygge en ny maskinhall. Maskinene er bestilt og vi starter byggingen så snart forholdene tillater det, sier Arnstein Digernes og kaller den nye avdelinga ved Røros Tweed som en etterbehandlingsavdeling. Det er her de fleste operasjonene skal skje etter at stoffet kommer fra veveriet. Det betyr blant annet damping, vasking, børsting og tørking.

– Har dere vurdert å legge hele virksomheten til Veblungsnes som et alternativ?

– Nei, det har ikke vært aktuelt. Røros-navnet er så sterkt og tradisjonen så sterk at det ikke har vært vurdert som et alternativ. Men nå investerer vi for framtida og får en av de mest rasjonelle og moderne bedriftene i verden på dette området. Dessuten har de ansatte en kompetanse som ikke hadde vært lett å erstatte.

– Og det betyr flere ansatte?

– Nei, løsningen i denne bransjen er å effektivisere og produsere mer med samme antall ansatte. Det gjør vi nå. Vi vil få en økt kapasitet på mellom 35 og 40 prosent med de samme ansatte. Men det er heller ingen som må gå. Vi får dessuten økte muligheter for produktutvikling, sier Arnstein Digernes.

– Får dette noe å bety for fabrikken på Veblungsnes?

– Vi etablerer nå en plattform på Røros som også forplanter seg hit. Det påvirker helt klart produksjonen her på Veblungsnes, sier Arnstein Digernes.