Ikke bare har de brutt seg inn. Vedkommende har etter alle solemerker også tatt hytta eller seterbua i besittelse over en periode. Hvem som står bak innbrudd og ulovlig opphold, har ikke politiet noen oversikt over ennå. Men det skal i denne perioden ha vært en person på flukt fra lovens varierende langtrekkende arm. Det kan ha vært vedkommende som står bak oppholdet.

Eier av bua fikk seg i alle fall en heller utrivelig oppdagelse da han tilfeldigvis gikk seg tur til setra en dag i sommer. Han hadde satt fra seg ei nyvoren motorsag ved et vedalad på seterstølen. Den hadde de ikke inviterte gjestene funnet. Låset ble skåret ut av døra ved hjelp av motorsaga. Slik bante de seg adgang til sitt nyvunne oppholdsrom.

Inne i bua fant eieren skitne kopper og tallerkener. Skitne sokker var hengt til tørk og lagt igjen. Om det var oppgjør for oppholdet, sier historien ingen ting om.

– Det er ikke utøvd noe hærverk på «bua». Men det er likevel ikke noe trivelig å finne noe man anser som sitt, brukt av andre, sier eieren som nå venter på oppgjør – fra forsikringsselskapet. Leietakerne har han ingen forhåpninger om noe oppgjør fra.