Skikkelig varsling av skredfaren i Romsdalen, sluker mer penger enn staten har gått inn med. I 2009 hadde kommunen ekstra utgifter tilsvarende 2,58 millioner kroner – penger til drifting av anlegget via Åknes Tafjord Beredskap IKS. "Vi søker NVE om tilleggsmidler", tenkte ansvarlige i kommunen. "Vi har ikke midler til dette nå", var det negative svaret fra vassdrags- og energidirektoratet. Kommunen anker avslaget – de står fortsatt på at dette økonomisk sett er et statlig ansvar.

På Mannen. Einar Anda (fylket), Ole Kjell Talberg (kommunen) og Kjell Jogerud (Åknes Tafjord IKS) Foto: Øystein Talberg