På gang. Den tredje og foreløpig siste fartshumpen i Storgata kommer her. Vi ser kulturhuset i bakgrunnen og har tro på at det blir brøytet i framtida, slik at gangfeltet faktisk kan brukes. Foto: Anders A. Hagen

På kommunebudsjettet var det satt av 120.000 kroner til nye fartshumper for 2011.

Men så meldte Vegvesenet om at kommuner kunne søke om midler til trafikksikringstiltak. Kriteriet var at kommunen stilte med halve beløpet sjøl, så kunne Vegvesenet stille med den andre halvparten.

– Vi søkte, og 120.000 ble til 240.000, forklarer Skiri.

Dermed finnes det penger til å bygge fem nye fartshumper i år.

Storgata blir ferdig

Utgangspunktet er at hver hump koster 40.000 kroner (avhengig av vegbredde), men i tillegg kommer innkjøp og oppsetting av skilt og forlengelse av et fortau.

Det siste skjer i forbindelse med humpen (opphevet gangfelt) som skal etableres i Storgata, før krysset Storgata Kongens gate (ved Åndalsnes bedehus). Dermed kan fotgjengere ta seg fra kulturhuset til, bedehuset, Raumahallen og ungdomsskolen på uavbrutt gang- og fotgjengerfelt.

Neste hump kommer 90 meter lengre ned i Storgata, på veg mot sentrum, i form av et opphevet gangfelt i vegkrysset før Roegarden. Dermed vil planlagte humper i Storgata være ferdige og hele gata kan krysses ut på lista.

Begynner på Neshagen

Neste på lista er Havnegata. Her kommer opphevet gangfelt rett utenfor Lille Hjørnet, der dagens fotgjengerfelt leder ned mot bussholdeplassen. Fra før er det opphevet gangfelt der Havnegata møter gågata.

Romsdalsvegen øvre del (Neshagen) står nest på lista og her skal det i alt være fire humper. Men årets budsjett holder til bare to av dem. I år etableres den øverste og den nederste.

– De to midterste får vi bygd i 2012, sier Skiri, som har 120.000 på fartshump-budsjettet også for de to neste åra. Det betyr at ytterligere fem eller seks fartshumper vil være på plass før utgangen av 2013. Dersom Vegvesenet stiller med tilsvarende ordning som i år vil det bli flere.

Gode erfaringer

– Har dere gode erfaringer med humpene som allerede er på plass i Storgata og Kongens gate?

– Vi har i alle fall ikke fått noen negative signaler. Til å begynne med hørte vi om en del tilfeller der folk kjørte utenom humpene, ved å svinge inn på plassen foran samfunnshuset eller inn på plassen foran Raumahallen. Politiet har lovet å følge med på dette.

– Ellers har vi ikke hørt noe fra dem som brøyter om at det er praktiske problemer me dette. Men humpene blir nok dempet noe om vinteren, fordi det legger seg snø og is i overgangene, sier Skiri.

Når fartshumpene i Neshagen er på plass står følgende gater for tur:

  • Ringgata (midtre del)

  • Kongens gate (mot kulturhuset)

  • Romsdalsvegen (midtre del)

  • Rønningsvegen (nedre del)

  • Vegen til skolen i Måndalen

  • Raumavegen

  • Jernbanegata

Vegvesenet beklager

Egentlig står Romsdalsvegen nedre del over alle disse, men det er Statens vegvesen som eier vegen. Kommunen henvendte seg til Vegvesenet i fjor sommer, og ba dem etablere fartshump (og utarbeide skiltplan), men har ennå ikke fått svar på henvendelsen.

– Dette er bare å beklage. Det flyter over av saker her hos oss, og vi har sjukmeldinger og forskjellig, sier Rolf Hoflandsdal i Statens vegvesen.

Venter enda. Det er over et halvt år siden kommunen søkte Statens vegvesen om å utarbeide skiltplan og etablere fartshumper i nedre del av Romsdalsvegen. Søknaden ble støttet av politiet, ved lensmann Frank Frilund. Enhetsleder Dag Håvard Søvik Frank har ennå ikke fått svar. Foto: Evy Kavli
Hump og forlenget fortau. Fra bedehuset og over Storgata - retning kulturhuset - kommer den første av fem nye opprevete gangfelt i år. Foto: Anders A. Hagen