Det er bevilget sju millioner kroner i budsjett og økonomiplan 2018-2021 til oppgradering av Leiktun barnehage.

Rådmannen har nå kartlagt de reelle kostnadene for å oppgradere og bygge ut barnehagen.

– Konklusjonen er at man kan renovere bygningsmassen for sju millioner, men arealet vil fremdeles være for lite, sier Toril Hovdenak, som har kommet fram til at det trengs rundt 23 millioner kroner hvis man skal oppgradere Leiktun.

Streken AS er blitt engasjert av kommunen til å utarbeide et forslag som tilfredsstiller framtidas behov i Leiktun barnehage:

- Man har da tatt utgangspunkt i at avdeling «Rogna», som holder til i et tidligere bolighus, selges. Leiktun sitt hovedbygg totalrenoveres og bygges på. Forslaget er kostnadsberegnet til kr 22 millioner. I tillegg kommer løst inventar og trafikkløsning (parkering og av/påstigning). Hver av disse kan vi anta vil koste ca en million. Salget av «Rogna» vil kunne innbringe en sum i fratrekk, forklarer rådmannen i saksutredningen.

- Ørjagaarden ikke å anbefale

I kommunestyret før sommeren foreslo Reante Soleim (H) å vurdere å flytte Leiktun barnehage til lokalene Læringsverkstedet flyttet fra, Ørjagarden.

Rådmannen har undersøkt saken, men synes ikke dette er noen god ide. Bygget må renoveres, det må monteres heis, og arealet er mindre enn det Leiktun har i dag. Utearealet har heller ingen muligheter for utvidelse.

– En løsning der både inne- og uteareal i utgangspunktet er for lite i forhold til den statlige arealnormen, er ikke å anbefale. Skal man få en framtidsrettet og tilfredsstillende løsning for Leiktun Barnehage, kommer man ikke utenom en løsning der man bygger til mer bygningsmasse. Størrelsen på uteareal gjør at Ørjagarden i realiteten ikke er aktuell, skriver hun.

Beste alternativ

Hun mener at utbygging av Leiktun barnehage der den ligger i dag er det beste alternativet for både barn og ansatte.

– Imidlertid mangler det en fullstendig finansiering, dette må løses i forbindelse med budsjett og økonomiplan for kommende år, sier hun.

Saken skal opp i fomannskapet tirsdag.