Dette bekrefter både ordfører Torbjørn Rødstøl og den lokale veggruppas tidligere leder, Edmund Reistad.

Tidsbruken, som er brukt for å komme i dialog med sentrale personer i denne for Vågstranda så kinkige saka, har vært stor. Ordfører Torbjørn Rødstøl har deltatt i møte i Oslo. Han har hatt møte med samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og andre sentrale politikere. Veggruppa, med Alf Reistad og Edmund Reistad, Ellinor T. Solheim og Sverre Arnold Pedersen i spissen, har deltatt på møter – informert politikere. Lokale politikere har benyttet sin posisjon til å komme i kontakt med stortingspolitikere – fremmet Vågstrandas sak.

Tar på

De to åra, som er gått siden arbeidet for bomfritak startet, har tært på krefter. Nå venter bygdefolket på endelig vedtak – først i Samferdselsdepartementet – så i Stortinget. Men de vet at vedtaket i departementet er første og kanskje også eneste mulighet til påvirkning.

I en samtale veggruppa og Sverre Arnold Pedersen hadde med statsråd Magnhild Meltveit Kleppa tidligere i sommer, uttrykte hun stor forståelse for kampen vågstrandingene fører – at de for eksempel via betaling av eventuell ekstra avgift for å passere Vågstrandstunnelen, også skal betale på Tresfjordbrua. Hun uttrykte samtidig at bompenger i størrelsesorden 50 kroner for personbil, også var altfor høgt.

Fatter ikke

Og det er nettopp dette siste punktet utenforstående har vansker med å forstå. En del personer hevder at vågstrandingene må finne seg i å betale for å kjøre på en rassikker veg. Da glemmer de at en eventuell betaling også går til nedbetaling av Tresfjordbrua – at bygda inngår i en unik "klubb" når det gjelder å måtte gjennom en bom for å kjøre rassikkert på en stamveg. Det er ikke mange av dem i Norge.

På møtet onsdag var ordføreren en av dem som uttrykte skepsis til også det rent juridiske ved denne typen innkreving. Etter hans mening er deltakelse i nedbetaling av ei bru uten å bruke den, det aller viktigste argumentet for et bompengefritak for Vågstranda – for at Vågstranda fortsatt skal være en naturlig del av Rauma.