Høyesterett har avvist anken i helsehusrettsssaken