Uttelling. Bare hode, horn og skinn på dette prakteksemplaret av en kronhjort skutt på Vågstranda hausten 2009, mekes når det skal holdes i været. Jegeren Geir Inge Løvik (til venstre) og jaktkamerat Sigmund Vikås hadde i alle fall en flott jaktopplevelse i forbindelse med jakta på kronhjorten.

622 hjort ble det felt under jakta i 2009. Med manglende oversikt fra ett jaktvald, er man oppe i 593 fellinger totalt under fjorårets jakt. Igjen vil jaktresultatet fra Rauma vise over 600 felte hjort av smått og stort. 600 hjort – så mye som godt over 20 tonn om man regner det om til kjøttvekt.

Hjortejakta i Rauma viser også denne gangen ulik avskyting fra bygd til bygd. Totalt ble det gitt løyve til å felle 846 dyr. Med over 600 fellinger, betyr det en fellingsprosent på over 70.

Jegerne i enkelte vald har hundre prosent uttelling. Hatle og Norvik i Eidsbygda har til og med fått og felt ekstra dyr i forhold til tildelinga. 32 dyr ble skutt under jakta i fjor. De fikk tildelt 28 løyver. På Lerheim, også det i Eidsbygda, er uttellinga hundre prosent – fem av fem.

Fullt utbytte

I valdet for Sandnes og Holm er uttellinga også her større enn tildelinga. De har felt ett dyr ekstra – 66 løyver ble til 67 felte dyr.

Jegerne på Mittet, som for noen år siden sleit med å fylle kvoter, har nok en gang fått full uttelling – 36 av 36.

I det hele tatt er valdene på Nordsida preget av god avskyting. Hjortebestanden er fortsatt stor, med andre ord.

Isfjorden kan også vise til solide jakttall. I Grøvdalen sameie; 26 av 26 – Isfjorden jaktvald: 42 av 44.

Romsdalen bra

Det samme gjelder vald i nedre og midtre deler av Romsdalen. I Grytten storvald ble det felt 53 dyr av 65 tildelte jaktløyver. I Medalen storvald; 35 av 40.

Det samme kan ikke sies om valdene i Øverdalen og Vermedalen/Ulvådalen. Av 48 utstedte løyver ble det skutt 6 hjorter. I disse områdene er man i gang med oppbygging av stammen. Jegerne begrenser avskytinga.

På Sørsida er det veldig ulik uttelling på årets jakt. I storvaldene på Vågstranda og Innfjorden, er det fortsatt bra uttelling. 89 av 105 løyver på Vågstranda. 67 av 100 løyver i Innfjorden.

Null

Når det gjelder Måndalen er bygda fortsatt oppdelt i jaktområder – de har ikke noe storvald. På Hovde, i Søvik og på Oterholm kan jegerne vise til gode jaktresultat. Av 8 løyver har de 7 felte hjorter. Men andre steder i bygda oppleves ikke samme uttelling. Bruaset og Skare jaktområde hadde 12 tildelte løyver. Her skjøt de ingen.

– Er nullen i kolonnen for felte dyr, virkelig riktig?

Vi retter spørsmålet til Håvard Bruaset, ansvarlig for jaktområdet.

– Null uttelling er helt korrekt. Vi har aldri opplevd så dårlig med hjort i området som under fjorårets jakt, slår han fast.

Bruaset og Skare kan dermed vise til samme uttelling som Sauset/Stolsstranda og Kabben/Hånådalen – null utbytte fra fjorårets hjortejakt.