På siste formannskapsmøte stilte han ikke mindre enn fire konkrete forslag og spørsmål til ordføreren i sakens anledning.

1. Rauma kommune tar ansvar og initiativ til en oppryddingsaksjon.

2. RK påtar seg ansvar for å organisere, kartlegge oppryddingens omfang og de ulike eiere/parters ansvar og mulige bidrag.

3. Hvilke organisasjoner/parter kan det være aktyuelt å samarbeide med?

4. Hva kan kommunen bidra med?

Lillehagen sier han er tvilende til at kommunen har noe eneansvar for oppryddingen. Men som en viktig del av fellesskapet mener han kommunen bør ta et initiativ til å rydde opp i orkanens etterlatenskaper. Og på formannskapsmøtet fikk han svar fra kommuneadministrasjonen og ordføreren.

Kommunen har i «alle år» gjennomført en vårryddeaksjon rundt om i kommunen. Skoler, barnehager samt lag og foreninger har stilt opp. I fjor ble også bondelag, bedrifter og offentlige etater som Statens vegvesen og Jernbaneverket involvert. Også i år vil det bli gjennomført en ryddeaksjon – i en utvidet form. Vrakgodset og skrotet fra Dagmar skal ryddes bort.