– Vi gjør så godt vi kan, sier bussjåfør Tor Ivar Dahle og holder paraplyen over to passasjerer som skal ombord i bussen som skal til Molde. Tor Ivar Dahle sier det på mange måter er et paradoks at det ikke er tak over hodet for busspassasjerer som venter på bussen på Åndalsnes når det er det mange andre steder langs vegen. Nesten litt tilfeldig plassert, kan det nesten se ut som enkelte steder.

Men på Åndalsnes er det altså ikke og passasjerer Liv Keach sier hun ofte tar bussen til Molde og at hun flere ganger har påpekt mangelen av et tak over hodet på Åndalsnes. Tor Ivar Dahle sier det ikke nytter å sitte inne på skusstasjonen da dette er for langt unna og at det dermed ikke er råd å følge med på når bussen kommer og går.

– I Isfjorden er det heller ikke skur og ikke en skikkelig holdeplass når vi kjører i retning Molde. Her ser det heller ikke ut til at det blir gjort noe, sier busssjåføren.

– Ja, hvem har ansvaret, er det kommunen eller er det vegvesenet?

– Det er jeg ikke sikker på, men det kan virke som om de skyver det over på hverandre, sier Dahle.

Kommunen

– Ja, dette er en kommunal plass, men det er etablert en skysstasjon med venterom der. Men vi innser at det var lettere å se bussen før, enhetsleder Dag Søvik i Rauma kommune. Han legger til at alle løsninger i området for så vidt er midlertidige da det blir jobbet med en ny helhetlig plan for området. Da kan blant annet dette spørsmålet bli en del av det som skal løses.

Vegvesenet

Når det gjelder Isfjorden, kan en gledesstrålende Per Brandli i Statens vegvesen fortelle at det nå er utarbeidet en ferdig plan for Isfjorden. Det betyr også en snarlig løsning. Busskuret ved kirka og plassen der skal oppgraderes og en tilsvarende plass skal komme med nytt skur på motsatt side ved Ørjatun.

– Dette vil komme i løpet av året, sier Per Brandli.