– Jeg føler vi har gjort det som kan gjøres. Nå er det bare å håpe på at det går vegen, sier Ellinor T. Solheim, en av mange pådrivere i den lokale veggruppa som i dag er en del av Vågstranda Vel.

– Vi har i alle fall gjort det vi makter for å sørge for at Vågstrandstunnelen blir bomfri for oss som bor på Vågstranda.

Og det var veggruppa som onsdag kveld arrangerte sitt siste folkemøte. De ville informere bygdefolket om siste utvikling i saka. De hadde fått med seg Else-May Botten, en av Mørebenkens representanter på Stortinget. I tillegg møtte lokale politikere fra de fleste partier – med ordfører Torbjørn Rødstøl i spissen.

Avklarende

Et informasjonsmøte uten de store nyhetene, men også en del avklarende moment sett fra vågstrandingenes side. Et møte med stort engasjement der det kom fram den frustrasjonen og den vreden innbyggerne i Raumas bygd lengst mot vest føler – om de skulle måtte betale bompenger for å være en del av Rauma – eller som det står i informasjonsfolderen veggruppa har laget til; Vågstranda en naturlig del av Rauma. Også at de, om situasjonen tipper retning bombetaling – må betale en vesentlig del av Tresfjordbruas finansieringsbehov – uten å bruke den.

Else-May Botten kunne naturlig nok ikke komme med noen lovnad – ikke om noe fritak for avgifter. Men én lovnad kunne hun gi:

– Jeg skal gjøre alt som står i min makt for å arbeide Vågstrandas sak, sier Botten.

Vil rope høgt

Hun legger til at selv om hun er medlem i Stortingets næringskomité, har hun kontor i samme korridor som transportkomiteens medlemmer.

– Jeg skal rope både høgt og mye for at de skal få en innføring i Vågstrandas problematikk, slår Else-May Botten fast.

Sverre Arnold Pedersen, også med i veggruppa, tok tak i klare fakta – slik vågstrandingene opplever dem. Om hva en eventuell bompenger på tunnelen vil bety for en familie som må pendle til og fra arbeid, til og fra kommunesenter og til idrett og andre kulturelle aktiviteter. Han avsluttet med å vise et bilde av en regnbue over Vågstranda – sagnet om at det skal ligge en mulig skatt i enden av denne buen i kartets farger.

Ingen skatt å hente

– Mulig at tiltakshaverne bak Tresfjordbrua og de som har dratt oss bakvegen inn i dette samferdselsprosjektet, ser for seg at Vågstranda er en fin plass for å hente penger. Men vi lar oss ikke påvirke. Vi skal ha bomfritak, var konklusjonen fra Pedersen.

Else-May Botten inviterte til at bygdefolk, som hadde møtt i et antall av over hundre mennesker, måtte komme med sine utsagn – ikke være redd for å lette på trykket, som hun sa det.

Og litt trykkokereffekt ble det.

Fra øre til øre

– Det er forferdelig om vågstrandingene skal være nødt til å betale bompenger på et rassikringsprosjekt. Skulle det skje; at vi på toppen av det hele må bidra til nedbetaling av Tresfjordbrua uten å benytte tilbudet; vil det være enkelte på Vestnes som gliser fra øre til øre, sa Liv Astrup.

– Utregninger viser at en familie på Vågstranda må betale 70.000 kroner til forskjellig pendling via tunnelen. Og sjøl om dette er en bruttopriser, vil det kanskje i praksis si at nesten 100.000 kroner av en families lønnsinntekter må gå til bompenger, sa Atle Astrup.

Arne Hoem (Frp) poengterte at som politiker har han hele tiden arbeidet imot bompenger på å kjøre stamvegen – E-136.

– Tresfjordbrua, ja – men aldri E-136, sa Hoem og høstet applaus.

I forsvar

Litt angrep ble lokalpolitikerne utsatt for – at de i det hele tatt gikk med på samarbeidsprosjektet tunnel/bru.

Edmund Reistad, medlem i veggruppa, tok dem imidlertid delvis i forsvar.

– Jeg vil ikke være med på svartmalinga av lokalpolitikerne. Ordfører Torbjørn Rødstøl, blant andre, har gjort en fantastisk jobb for å hindre en avgiftsbelagt tunnel, sa Reistad.

Også andre tilhørere hadde behov for letting av trykket.

– Jeg er daglig bruker av E-136 retning Åndalsnes. Å skulle måtte betale bompenger for å kjøre en stamveg; en tunnel som skal hindre de farende å bli tatt av ras, er kort og godt hårreisende. Sto det til meg ville jeg i valget mellom bompenger og å forkaste hele samarbeidsprosjektet, valgt det siste, sa Terje Talberg, daglig pendler til og fra Åndalsnes.

– Her har staten bygd to tunneler på den tre mil lange vegstrekninga; Innfjordtunnelen og Måndalstunnelen – og det uten bompengefinansiering. Og når det endelig er Vågstrandas tur, skal vi møtes med en bom. Helt uhørt, la han til og høstet applaus.

Hvem har ansvaret?

Ordføreren ville vite om Talberg og eventuelt andre virkelig var av den oppfatning at sto det mellom bompenger og forkastning av fellesprosjektet tunnel/bru, så ville de valgt siste alternativ.

– Tar dere ikke på dere et stort ansvar, da, var spørsmålet fra ordføreren.

Svaret fra Talberg var ja; til valget.

Arvid Moe repliserte med å påpeke at ansvaret for å bygge en rassikker E-136 mellom Vågstranda og resten av kommunen, er definitivt et statlig ansvar – ikke Vågstrandas.

– Det må aldri være tvil om hvem som har ansvaret i denne saka; det er staten, sa Moe.

Fortvilelse

Dette forteller uansett hvordan mange mennesker på Vågstranda føler usikkerheten på kroppen. Med bom ved inngangen til den framtidige Vågstrandstunnelen, med ekstra avgiftsinnkreving ved inngangsporten til resten av kommunen, til kommunesenteret, til videre skolegang, til kulturelt samarbeid, til handel og annet samkvem innad i kommunen. Med ny bom som stenger muligheten for en avgiftsfri bevegelse mot vest. Bygdas attraktivitet som bosted vil bli betydelig forringet. Vågstranda vil ikke lenger være en naturlig del av Rauma – mer enn noen gang en utkant.

Da er det kanskje forståelig at også trykkokere koker over.

Else-May Botten oppfordret til samarbeid. Hun oppfordret til dialog; konstruktiv dialog. Sjøl vil hun bidra til at også sentrale myndigheter åpner for samarbeid.

Og som Ellinor T. Solheim sa det avslutningsvist:

– Vi har gjort det som står i vår makt. Nå gjenstår det å håpe på et positivt resultat sett med Vågstrandas øyne.

Ved knutepunktet. Distriktssekretæør Rune S. Opstad, stortingspolitiker Else-May Botten og lokalpolitiker Oddbjørn Wærås besøkte alle tre Vågstranda onsdag. Her står de ved avkjøringen fra E-136 til Vågstranda – på Våge. I bakgrunnen til venstre er det innslaget for den planlagte Vågstrandstunnelen skal være.