Karsten Aak ble mandag takket med blomster for at han har jobbet hele 25 år i Norges Blindeforbund. Men det er langt fra slutt på engasjementet.

Han blir nå assisterende generalsekretær i Norges Blindeforbund fra 1. januar.

- Jeg har jobbet i Blindeforbundet i 25 år, og det har gitt meg mye. Jeg har blitt vist tillit i organisasjonen i mange år, så derfor var det naturlig for mge å søke på jobben. Men det var mange gode kandidater, så jeg følgte meg på ingen måte sikker på å få den. Jeg er stolt og ydmyk over den tilliten som er gitt meg, og jeg er svært motivert for å jobbe videre for blindesaken, sier Aak til Åndalsnes Avis.

Aak har tidligere jobbet daglig leder i Blindeforbundet i Møre og Romsdal, vært spesialrådgiver og markedssjef, og nå innehar han stillingen som organisasjonssjef. Karsten Aak overtar stillingen etter Arnt Holte, som går over til å bli Blindeforbundets generalsekretær.

- Hva er de største utfordringene organisasjonen står overfor framover?

- Det handler nok om å vinne flere interessepolitiske saker landet rundt og bli  enda mer synlige. I tillegg trenger vi å styrke vår finansielle situasjon, for det blir ikke enklere å drive organisasjon i Norge, sier han.

Han presiserer at Blindeforbundet har mange gode støttespillere, også i Rauma.

- Jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke alle de som støtter oss, sier han.