Budsjettarbeidet: - Foreløpig ikke funnet penger til barnehagen i Eidsbygda eller ny landbrukssjef

foto