I høst ble vegnavn på nordsida og i Isfjorden vedtatt. Nå er det resten sin tur.

Navnekomiteen har kommet med forslag til navn på 12 veger på Åndalsnes og dalen, 24 veger på Sørsida og de fem hovedvegene i kommunen.

Frist for å komme med skriftlig merknad til Navnekomiteens forslag er 15. mai.

Hovedvegene

StrekningInnkomne forslagNavnekomiteens forslag
E136 RomsdalenStart : Åndalsnes X på ØranStopp: kommunegrensa LesjaRomsdalsveienRaumaveien(fins i Rauma komm.fra før)EuropaveienRaumadalen
E136 VeblungsnesStart: fra ØrankryssetSlutt: før tunnelinslagetOnsumgata(inngår i adr.parsell med dette vedtatte navnet)
E136 SørsidaStart: før tunnelinslaget VeblungsnesSlutt : kommunegr. VestnesSørsidevegenRaumaveienVestnesvegenÅlesundsvegenSørsidevegen
FV 64 NordsidaStart: Åndalsnes X på ØranStopp: Åfarnes fergekaiNordsidevegenNordsidevegen
FV 660Start: ÅfarnesXFV64 og FV660Stopp: kommunegrensa mot NessetLangfjordsvegen(den finns både iRauma og Molde fra før)Vistdalsvegen(jfr.vedtak i Nesset)

Sørsida

StrekningInnkomne forslagNavnekomiteens forslag
Start: X E136/FV173 Innfjorden sentrumStopp: FV173 BerildBerillvegen(godkj.skrivemåte)
Start:XE136BetongvarefabrikkenSlutt:Gridset gårdGrisetvegen(godkj.skrivemåte)
Start:XE136 SkjelbostadSlutt:XFV173 v/kapellSkjelbostad
Start:XE136 v/InnfjordstunnelenSlutt: InnholmenGridsetstrandaGrisetstranda
Start:XFV173 Valved bruSlutt: Nyheim via EnganEngenEngen
Start:X E136HovdemyraSlutt:grense Hovde/SøvikHovdeHovdenesetHovdenesvegenHovde
Start: X E136 SøviknesetSlutt:grense Hovde/SøvikSøvikaSøvikvegenNedre SøvikSøvika
Start:XE136 OtterholmSlutt: OtterholmOterholmOterholmsvegenKveldsolalleenOtterholm(godkj.skrivemåte)
Start:XE136 Voll østSlutt: ØygardenPaul SamsetvegenBygdaveg 1BruasetvegenØst-/AustsidevegenBruasetvegen
Start: X FV SamsetSlutt:X FVRoknemTverrvegenRaknemsvegenMyravegenRoknemsvegen(godkj.skrivemåte)
Start:XE136 Voll vestSlutt: SkareIngv.RaknemvegenBygdaveg 2BøvegenVestsidevegenSkarevegen
Start:XFV171 VollSlutt:XFV171 HelsesenterVoldsetVoldsetvegenBedehusvegenStasjonsvegenVoldsethvegenVollsetvegen(godkj.skrivemåte)
Start:XFV171 VollSlutt: Øvre VollØverlandsbakkenØverlandsvegenBakkebovegenØverlandsvegen
Start:XFV171 Sæbø NedreSlutt:XFV171 Sæbø/FV171SausetvegenSæbølivegenØvre SæbøvegSæbøvegenSæbøvegen
Start:XE136 SæbøstrandaSlutt:XE136 SausetSausetvegenGamlevegenSamsethveienSausetvegen
Start:X FV170/gml.E136 Ner-VågeSlutt: X FV170/E136 V/ØygardenKirkevegenVågstrandsvegen(heter i dag Straumsvegen)
Start:X gml.E136 Ner-VågeSlutt: Øver-VågeVågeØver-Vågsvegen
Start: X FV170 v/Ytre VågeSlutt: Lund/LundsbøLundsbøvegenLundsvegen
Start: X FV170 v/ReistaddalenSlutt:XE136 HjelvikaVikåsvegenSjøvegenVikåsvegen
Start:XE136 Kolstad/GamlevegenSlutt:XE136HjelvikaHjelviksvingeneHjelviksvingvegenHjelviksvingan
Start: X FV170 v/ReistaddalenSlutt:KaiaReistaddalenReistaddalen
Start:X KV rett øst for ReistadelvaSlutt: Kvisla enden av vegen vestfor butikkenKvislavegenBømyra
Start: X FV170Slutt: «Maridalen»MaridalsvegenMaridalsvegen
Start: X ny E136/gml. E136Slutt: FarkvamFarkvamsvegenFarkvamvegen

Åndalsnes og Romsdalen

StrekningInnkomne forslagNavnekomiteens forslag
Start:X E136 Soggebrua FV 63Slutt: Trollstigplatået v/grenseNorddal kommune.IsterdalenIsterdalsveienTrollstigveienIsterdalsvegen
Start: XFV 63 SoggeSlutt: Fiva gårdFivavegen
Start: X E136 HalsaSlutt: X E136 RomsdalshornHolevegenTrollveienHolevegen
Start:X E136 StokkeSlutt: Sletta/LarsslettSlettavegen
Start: X E136 StuguflåtenSlutt: BrudeBrudeveienMardalsveienBruevegen(godkj.skrivemåte)
Start: X 136 StuguflåtenSlutt: BrøsteBrøstvegen(allerede vedtatt avLesja kommune)
Start: XFV 63 HanekamhaugSlutt: HanekamhaugHanekamhaug
Start: XE136 LyngheimbruaSlutt: LyngheimgjerdetLyngheimsvegen
Start: X E136 MedalenSlutt: Alnes/BogningenAlnesvegen
Start: X E136 LykkjeslettSlutt: Lykkjesletta/PlassenStasjonsvegen
Start: ved X BrueSlutt: Nedste MardalsvatnetSandgrovbotnvegen