I helga blir det 36 timer togfritt på Raumabanen. Jernbaneverket river Risi bru, og forbereder en ny undergang for fotgjengere i Lesja kommune.

NSB kjører buss for tog mellom Åndalsnes og Dombås fra kl 0700 lørdag morgen til kl 1900 søndag kveld. Les mer på www.nsb.no

- Når undergangen står ferdig, kan vi legge ned fire planoverganger, sier fornyelsesleder Kristian Slorbak. Dette vil øke sikkerheten langs banen betraktelig. Jernbaneverket har inngått avtale med alle berørte grunneiere.

I helga starter altså Jernbaneverket arbeidet med fundamenteringen av den nye undergangen, i tillegg til rivingen av Risi bru.

- Risi bru går over jernbanesporene, og er i dårlig forfatning. Vi blir ferdig med rivearbeidet i løpet av helga. Vi fortsetter arbeidet med undergangen senere i september, sier Slorbakk, og vi ser frem til å kunne tilby sikrere kryssing av jernbanesporene.