Egentlig har de ikke tid til ekstra arbeid, men de mener de ikke lenger har noe valg. Tilbudet staten nå har kommet med i jordbruksforhandlingene er ikke til å leve med for næringa, i følge Rauma bondelag. Dette statdpunktet ble i går markert ved at både Stig Brøste og Anders Øverbø i bondelaget tilbydde seg å gjøre en jobb i byen. De plantet roser, de plantet busker og de ryddet opp i tilgrodde blomsterbedd.

– Det er lettere å tjene penger alle andre steder enn i landbruket, sier lokal bondelagsleder Anders Øverbø og legger til at staten nå ikke tar ansvar for den matmeldinga som ble presentert tidligere i år der det ligger inne ambisjoner om å øke matprodusjonen og sjølforsyningsgraden av mat her i landet.

Rekruttering

Bondelaget mener det ferske tilbudet fra staten vil bidra til å øke avgangen fra landbruket og øke nedleggingstakten på bruk. Men det er bare en bit av problemstillingen. Enda verre er at inntekstsnivået nå er i ferd med å bli så dårlig at rekrutteringen virkelig kommer til å stå i fare.

– De unge i dag må ikke ta over et gardsbruk og alle andre yreker er bedre betalt. Du får ikke unge i dag til å gå inn i dette yrket med slike vilkår, sier en bekymret lokallagsleder. Han mener derfor at staten nå legger ansvaret for opptrappingen av matproduksjonen her i landet på stadig færre og færre hender og at dette er ikke til å leve med. Derfor har organisasjonene Norsk Bondelag og Norsk bonde- og småbrukerlag brutt forhandlingene med staten.

– Det må kunne tilbys et inntektsnivå som gjør yrket attraktiv å gå inn i. Slik er det ikke med det tilbudet vi nå har fått. Det irriterer oss dessuten at det blir brukt prosentregning for å dokumentere hvilke tillegg vi får. Vi utjevner aldri et gap mellom ulike inntektsgrupper med å ty til slike regnemetoder, sier Øverbø. Han mener landbruket nå blir utkonkurrert av alle andre inntektsgrupper i forhold til hvillken arbeidsinnsats som må legges ned.

– Vi arbeider minst ti timer per dag og det topper seg i sesongene. I tillegg jobber vi hver lørdag og søndag. Jeg tror folk er villige til å betale mer for maten vi produserer her i landet om de blir gjort bedre kjent med forholdene, sier Stig Brøste. Det vises til at kravet fra organisasjonene denne gang ville utgøre en kostnadsøkning på 33 øre per person per dag.

– Men nå er det brudd. Hva vil det føre til?

– At vi får tilbudet fra staten og ingen ting mer. Vi mener vi oppnår med med å lage aksjoner og å komme med saklig informasjon enn vi hadde kunnet ha oppnådd av tillegg i en forhandlingssituasjon. Det ble tross alt gjort sonderinger, sier Anders Øverbø og forteller at aksjonsformen i Rauma vakte mye oppsikt i media i går. Både radio og tv og flere aviser viste interesse for saken.