182 av de 736 stemmeberettigede i denne valgkretsen, hele 24,7 prosent, stemte før selve valgdagen. Det var ei stemme mer enn de som tilhører Isfjorden valgkrets (1419 stemmeberettigede); her var det 12,8 som forhåndsstemte. Flere var det naturlig nok på Åndalsnes med 364 forhåndsstemmer; disse utgjorde 15,9 prosent av de som kunne forhåndsstemme. Sju forhåndsstemte i Øverdalen (8,4 prosent), 40 i Innfjorden (12,9 prosent), 61 i Måndalen (10,4 prosent) og 25 på Vågstranda (7,3 prosent).