15. juli skjer det over dobbelt så mange skader som en gjennomsnittlig dag.

Denne dagen skjer 114 prosent flere skader enn på gjennomsnittsdagen i hele året.

– Ulykkesskader, reisesykeskader og skader som gjelder reisegods er overrepresentert om sommeren. Hver tredje reiseskade skjer i sommermånedene. Dette henger naturligvis sammen med at det er da folk reiser mest. Hvorfor akkurat 15. juli er den mest skadeutsatte dagen, vet vi derimot lite om, sier Roy Vetaas, reiseskadetalsmann i TrygVesta.

Juli mest skadeutsatt

Ni av de ti mest skadeutsatte dagene i året er i juli. Det er særlig første halvdel av juli måned som er mest skadeutsatt. Både 1., 2., 3., 4., 5., 7.

og 10. juli er på listen over de ti mest skadeutsatte dagene i året, viser tallene fra TrygVesta. Her er listen over de ti mest skadeutsatte dagene:

15. juli

10. juli

20. juli

1. august

1. juli

7. juli

5. juli

2. juli

4. juli

3. juli

25. desember er dagen i året da det skjer færrest ulykker. Januar er den minst skadeutsatte måneden i året.

Dobling i utbetaling

Antallet reiseskader har økt i perioden fra 2000 til 2009. Siden 2000 har forsikringsutbetalingene på reisegodsskader økt sterkt, sier Vetaas.

– En viktig årsak til veksten i forsikringsutbetalingene er at vi reiser mer og at flere har reiseforsikring som dekker mer enn akkurat feriereisen.

Tyveri og ran er definitivt en årsak til denne økningen, sier Roy Vetaas.

Han forteller at reisende under 30 år har åtte ganger så høy skadefrekvens på reisegods som de over 75 år. Samtidig er eldre overrepresentert på avbestilling og reisesyke.