Når forhåndsstemmene er tatt med, viser oversikten at 3304 har stemt ved kommunevalget i Rauma. Her er oversikten med antall stemmer for hvert enkelt av de sju partiene i Rauma (med prosentvis framgang/tilbakegang fra tilsvarende valg for fire år siden i parentes) og med antall representanter i kommunestyret de neste fire årene:

Senterpartiet 770 stemmer (pluss 1,4 prosent) og seks representanter.

Arbeiderpartiet 757 stemmer (minus 0,3 prosent) og seks representanter.

Høyre 581 stemmer (pluss 6,2 prosent) og fem representanter.

Fremskrittspartiet 458 stemmer (minus 1,5 prosent) og fire representanter.

Kristelig Folkeparti 323 stemmer (pluss 0,2 prosent) og tre representanter.

Venstre 232 stemmer (minus 0,4) og to representanter.

Sosialistisk Venstreparti (183 stemmer (minus 0,4 prosent) og en representant.

Ap, Sp, FrP, KrF og V står med like mange representanter i kommunestyret som i perioden 2007-2011. Høyre får to flere, mens Sv får en mindre. Og Raumapartiet, som ikke stiller liste denne gang, er selvsagt uten sin ene representant som har vært med de fire siste årene.

Kommunestyret i Rauma består av i alt 27 representanter.