På vegen forbi Åndalsnes Camping er fartsgrensa 30 km/t, men bilene som suser forbi bryr seg lite om det. Knut Ullstein ved Åndalsnes Camping tror det bare er et tidsspørsmål før det skjer ei ulykke dersom situasjonen ikke endrer seg. – Noen kjører minst tre ganger så fort som fartsgrensa tillater. Det ville vært tragisk om det skjedde ei ulykke her. Ei dødsulykke er ei for mye, sier Ullstein. Han forteller om yrkessjåfører og sjokkerte campingturister som kommer bort til ham for å høre om alle på Åndalsnes er grisesjåfører. Det er ikke snakk om enkeltepisoder, men bilister som gjentatte ganger kjører for fort. – Nesten daglig kommer det noen og klager over farten på bilene. Om sommeren er Åndalsnes er en turistplass, men det er ikke alltid turistene sitter igjen med et godt inntrykk når de reiser herfra, forteller Ullstein. Han synes det er dumt hvis råkjøringa ødelegger for Åndalsnes sitt rykte som turiststed.

Etterlyser politiet

Bilene kjører fortest forbi tidlig på morgenen og seint på ettermiddagen, noe som tyder på at det er folk som er på veg til og fra jobb, og ikke nødvendigvis unge sjåfører som er fartssynderne. – Både gamle og unge bryter fartsgrensa. Sånn sett er det ikke forskjell på folk, mener Ullstein. Ofte står det campingvogner eller biler parkert i svingen foran campingen, noe som fører til at strekningen til tider er svært uoversiktlig. Bilene, som kommer fra Brønnsletta og så vidt greier svingen ved campingen, ville vært sjanseløse i å stoppe hvis noen hadde prøvd å krysse vegen i det de fyker forbi. Ullstein er ikke i tvil om at flere ville blitt fotgjengere dersom politiet hadde hatt fartskontroll på strekninga på Frydenlund. Han understreker at han ikke er ute etter å ta noen, men tror det ville virket positivt dersom politiet viste seg litt oftere. Han tror ikke fartsdumper eller andre tiltak nødvendigvis trengs, men kommer med en anmodning om at folk må ta hensyn når de passerer campingen. – I løpet av sommeren er det veldig mange turister innom her. Jeg vil henstille folk til å respektere fartsgrensa som er satt, spesielt nå om sommeren da det er mye folk og familier med små barn som bor her, avslutter Ullstein.