En isfjording med postadresse 6320 Isfjorden var forleden dag innom redaksjonen i Åndalsnes Avis med et brev han hadde ventet på i ei uke. Brevet var sendt ham fra ei bedrift på Åndalsnes. Han kikket nytteløst i postkassa si hver eneste dager i ei hel uke før brevet endelig kom fram etter åtte dager. – Når du opplyser at det står postnummer 3220 Isfjorden så havnet selvsagt brevet i Sandefjord. Våre sorteringsmaskiner, som vi må bruke for å ta unna all post på en mest mulig effektiv måte, registrerer postnummeret og sender posten dit det skal. Feilen ble helt sikkert oppdaget i Østfold før det da manuelt ble funnet ut gjennom litt detektivarbeid at brevet har mottakernavnet i Isfjorden. Når slike feil blir gjort fra avsenderen må kundene regne med at det tar vesentlig lengre tid å få posten fram til riktig adresse til riktig tid, sier Rossen til Åndalsnes Avis. Han sammenlikner det med at telefonen fra journalisten også aldri hadde kommet fram til ham hvis det var ringt feil ett annet nummer. – Det er kjempeviktig at postnummeret er riktig. Et godt tips vil være å sjekke riktig postadresse på www.posten.no eller andre sikre nettkilder, hvis man har PC. Ellers er selvsagt både postkontorene og post i butikk stedet å oppsøke for å få riktig og oppdatert postadresse. Flere, spesielt før jul, finner fram gamle postadresser. De kan ha gått ut på dato for mange år siden. Derfor er det viktig å få oppdatert disse, mener Rossen. Lars Smisethjell lars.smisethjell[AT]andalsnes-avis.no 71 22 77 24, mobil: 915 10584