Gudstjenesten blir avholdt 31. august, og Brude håper at dette kan bli en årlig tradisjon. Den blir holdt på tomta til den planlagte kirka, mellom Grand Hotell og Nesgarden. Det ble arrangert slike friluftsgudstjenester for flere år siden, og kirkeforeninga tar altså nå opp tråden igjen. – Det vil bli en tradisjonell gudstjeneste med preken og så videre, men i en utradisjonell setting. Det vil i tillegg bli forskjellige innslag som leker, konkurranser, musikkinnslag og grilling. Det vil med andre ord bli sosialt samvær, og vi vil sjølsagt sette opp benker og stoler til folk. En person fra komitèen har laget et kors som vil settes opp midlertidig under gudstjenesten, som markerer at det er en kirkeplass vi er på, forteller Brude. – Du tror det blir kirke her? – Ja, så absolutt. Vi har aldri vært nærmere enn nå, og i tillegg håper jeg at tiltak som dette er med på å øke interessen for kirkebygg på Åndalsnes. I løpet av dette eller neste år vil vi forhåpentligvis komme i gang. Alt arbeidet vi har gjort tidligere har altså ikke vært forgjeves. I år er det faktisk 90 år siden plassen ble håndgitt som kirketomt. Det begynner altså å bli på tide at noe skjer på tomta. – Vi har hatt jevnlige innsamlinger år etter år, og nå har vi over 6 millioner kroner i egenkapital. Kirka er kalkulert til vel 20 mill. kroner. Skisseprosjektet er ferdig, og nå jobber vi med resten av finansieringen. Brude forteller videre at hun er glad for å ha tunet på Nesgarden som nabo. I tillegg har kirkeforeninga lagt opp et samarbeid med Rauma kulturhus. Ny kirke er ifølge henne positivt for alle. – Jeg håper mange tar turen til friluftsgudstjenesten, avslutter Solveig Brude.