Statssekretæren svarer: – Vi har ikke lykkes godt nok i alle områder