Marius Klever trives som bonde, men forteller at det er tøffe tider i næringen og at noe må skje om trenden skal snu. Foto: Katrine Silseth Naas

Spente tider: – Forventningene er moderate

Bøndene føler de har kjempet i motbakke i flere år. De går en spennende tid i møte og Marius Klever håper bøndene snart vil oppleve en ny giv.