Frifinnelse for uaktsomt bildrap anket til Høyesterett

foto