Et splitta planutvalg sa ja til planene i fjellet. Statsforvalteren ber kommunen sette grenser