Jentene i «Eminent» er ikke mange, men samholdet er på topp, mener gruppa. Fra venstre: Ariana Hagen Hjertviksen, Kari Amalie Hagen, Melissa Johnsen og Lina Sletten. Erica Vestnes var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Katrine Silseth Naas

Spredd på ulike skoler: – Setter ekstra stor pris på tiden vi er sammen

Gjengen i «Eminent» går på ulike skoler, men passer på å sette av tid til å være sammen.