Malones har nok en gang ansvaret for koreografien under dansen som har vært en del av åpningsseansen under Norsk Fjellfestival – så lenge den har hatt tilhold på Litlefjellet. En gang kalte de seg Bukkene Bruse, noen av musikerne som har sagt ja til deltakelse under åpninga på Litlefjellet, 7. juli. Annbjørg Lien og Bjørn Ole Rasch, Steinar Ofsdal og Kirsten Bråten Berg skal alle sammen delta under åpninga av fjellfestivalen. Bare Arve Moen Bergset, som også var en del av Bukkene Bruse, er ikke med. Gro Malones har fått være med og plukke ut de musikalske innslagene som skal serveres. "Folketone fra Sunnmøre" samt en spesialversjon av "Fanitullen", er av tonefølget som de unge danserne med Gro Malones i spissen, skal drille inn fram til åpninga denne første mandagen i juli. – Spesielt med åpningsseansen i år, er at dansinga og musikken vil bli ett – vi vil få en mer sammenhengende seanse; ikke så stykkevis og delt, forklarer Malones som tror antall dansere vil ligge på rundt 30 – som tidligere år. Som kjent er det i år 10. gangen at Norsk Fjellfestival blir arrangert. I den anledning har festivalledelsen klart å få med seg fjellfestivalens far, Kjetil Siem, til å lede festforestillinga. – Vi er glad for at Kjetil Siem har sagt ja til denne oppgaven, sier Marte Berild Hjelle i Norsk Fjellfestival. Etter hennes mening er det godt å kunne få med seg en av dem som dro det hele i gang – i forbindelse med et jubileumsarrangement. Som kjent har Kjetil Siem sitt daglige arbeid i Sør-Afrika – i det sørafrikanske fotballforbundet. Han vil være heime i Rauma under festivaluka og har sagt ja til programlederrollen i ei festforestilling med stor spennvidde. Åpningsseansen på Litlefjellet, skal som vanlig ha sitt klimaks gjennom kutting av klatretau. Hvem som skal skjære av tauet og på den måten erkjenne fjellfestivalen for åpnet, vil ikke festivalledelsen ut med ennå – ei heller om det er Kjetil Siem som også skal ta seg av den oppgaven.

Marte Berild Hjelle og Gro Malones, presenterte i går åpningsseansen av Norsk Fjellfestival. Fire musikere med etternavn Lien, Rasch, Ofsdal og Berg skal sørge for musikken under åpningsseansen ? dansere med Gro Malones i spissen, skal sørge for det visuelle. En åpning helt i tråd med tradisjonene, med andre ord. Foto: Øystein Talberg