I følge beboere på Veblungsnes og forbipasserende har bilen stått der siden i sommer. Det er ingen som kjenner til bakgrunnen for at kjøretøyet ble parkert på andre siden av E-136 for Grytten kirke. Fra bilen ble stående på plassen for minst fire måneder siden har den blitt utsatt for ulike hærverk. Vinduer er knust og de svenske skiltene fra kjøretøyet er nå fjernet. – Både vi og Rauma kommune har forsøkt å løse saka. Vi har vært i kontakt med svensk politi og det ble sendt skriv til kvinnen som står oppført som eier om at den må fjernes. Men det skrivet fikk vi i retur nå nylig ettersom adressen vi fikk oppgitt ikke stemte. Kvinnen skal ifølge våre opplysninger ha flyttet til Finland, men adressen stemte altså ikke. Vi vet derfor ikke hvor eieren er bosatt, opplyser politibetjent Richard Merlid. Onsdag, altså i går, tok Merlid kontakt med både Terje Hovde i Kolo Veidekke og avdelingsingeniør Hans Skiri Rauma kommune. Merlid sier at de sammen ble enige om at Kolo skal sørge for at bilen blir fjernet og fraktet til Molde hvor den blir vraket. Kostnaden med vrakinga tar kommunen. – Både kommunen og Kolo har vist stor velvilje. Sammen har vi kommet fram til en avtale som gjør at bilen blir fjernet i løpet av kort tid. Heldigvis, konkluderer Merlid. Lars Smisethjell lars. smisethjell[AT]andalsnes-avis.no 71 22 77 24, mobil: 91 510 584