Det var skatteetat og mattilsyn, politi og brannvesen – som i samarbeid gjennomførte denne kontrollen mot restaurantbransjen i Molde og på Åndalsnes. I Molde ble det beslaglagt og destruert en mindre mengde kjøtt som ikke hadde tilfredsstillende oppbevaring. På Åndalsnes fant de ikke noe å sette fingeren på – verken når det gjaldt næringsmidler eller andre ting som gikk på drift av restaurantene. Men i forbindelse med kontrollen ble en tyrkisk statsborger, som var på besøk, pågrepet. Årsaken var at vedkommende manglet gyldige ID-papirer. – Mannen ble pågrepet og videresendt til flyktningemottaket på Trandum, opplyser politibetjent Vebjørn Bale. Også i Molde ble en tyrkisk statsborger pågrepet for de samme forholdene.