Ny ambulansedriver. Sent fredag ettermiddag ble det klart at Namsos Trafikkselskap ASA har fått ambulanseanbudet for Rauma og Vestnes (ambulanseområde 12). Dette er svaret som anbyderne for Raumao g Vestnes fikk tilsendt sent fredag ettermiddag: "Kontrakten tildeles Namsos Trafikkselskap ASA. Tilbudet innebærer det nest beste løsningsforslaget og den laveste kostnaden. De tilbudene som er vurdert som bedre med hensyn til løsningsforslag, innebærer kostnader som ikke oppveier forskjellen i oppfyllelsen av kravspesifikasjon. Det ble mottatt fire tilbud i området". Helse Midt-Norge bekrefter at Namsos Trafikkselskap AS også har fått følgende andre områder: Namsos, Flatanger, Osen og Roan (område 3), Hemne, Hitra og Frøya (område 10), Rissa og Åfjord (område 11), Gjemnes, Averøy og Fræna (område 14), Rindal, Halsa og Surnadal (område 16). Helseforetaket inngikk i går kontrakter med 12 leverandører med en samlet årlig verdi på nesten 330 millioner kroner. Avtalen gjelder for en periode for 5 år. Det presiseres at de kontraktene som nå er inngått ikke medfører endringer i antallet ambulansebiler eller hvor disse er stasjonert. Helseforetaket skriver på sin hjemmeside at "kvaliteten vil bli bedre blant annet gjennom større krav til kompetanse og organisering". Stabsdirektør Per Holger Broch uttaler at i alle fasene av konkurransen er tilbudene vurdert i forhold til både kvalitet og kostnader. Les om reaksjonene i lørdagens papirutgave. Av Lars Smisethjell