Det er ikke mange år siden den gamle, nedlagte vegen til Innfjorden langs fjorden, med sine spennende tunneler, var et attraktivt turmål. Den ble til og med lagt fram som et morsomt alternativ til sykkelveg for familieturen på søndag. Nå har Vegvesenet stengt vegen fysisk med et gjerde i begge ender. – Grunnen til det, er at det ble en god del ferdsel i området. Etter vår oppfatning for mye. Området er langt ifra trygt. Det kan vel enhver som tar seg en tur ut der, se. Vegen ble jo i sin tid stengt på grunn av ras. Det er flere gamle tunneler i området, og de har stått uten sikring i en mannsalder. Flere rasoverbygg står falleferdige og har ikke blitt kontrollert på mange år. Vegen er i det store og hele for farlig for allmenn ferdsel, mener Per Brandli i Statens vegvesen. Han påpeker at initiativet til sykkelsti i området, aldri har kommet fra deres side. Brandli selv måtte hjelpe en gjeng syklister med å komme seg ifra området for noen år siden. – Det var utenlandske turister som hadde blitt lurt ut i elendigheten. De var vettskremt over de falleferdige tunnelene og vegens standard. Vi fant de mer eller mindre skrikende av redsel inne i en av de mørklagte tunnelene, og vi måtte faktisk hjelpe de ut av området igjen, forteller Brandli. Vegvesenet ønsker minimalt med ferdsel i området, også for å hindre hærverk på deres egne installasjoner i området – Runehammerens testtunnel ligger der ute, og vi har merket en viss interesse for stedet. Ting har blitt ødelagt. Men vi vil selvsagt åpne vegen igjen, hvis den blir sikret. Men det er et stor arbeid, mener Per Brandli. Og noe initiativ til en sikret sykkelsti der, vil ikke komme fra Vegvesenet med det første. Dermed er mulighetene for en sykkeltur utover sørsida av kommunen begrenset. – Hvilke muligheter har en syklist hvis han vil videre utover forbi Innfjorden? – Nei, det er ikke lett å være syklist utover den vegen. Det er jo mulig å sykle gjennom Innfjordstunnelen, selv om det ikke er et godt alternativet. Men vi mener det er et bedre alternativ enn å ta gamle vegen. Det er ikke forbudt å sykle gjennom Innfjordstunnelen, men man må ta sine forholdsregler. Grete Andersen i Rauma kommune var pådriver for å få satt opp en alternativ transport gjennom tunnelen. Det er satt opp en informasjonstavle på hver side av tunnelen, der vi informerer om muligheten for å ta bussen igjennom. Informasjonen skal være en vekker for folk slik at de skjønner at det er en viss risiko å sykle gjennom en så lang tunnel. Det blir litt opp til enhver hva man velger, men refleksvest er nødvendig hvis man velger å sykle, avslutter Per Brandli.