- «Sjukeheim» eller hva nå vi ender opp med å kalle bygget. Det vil vi nok etter hvert finne ut av i denne «tidligefaseplanleggingen», sier Lunde Stene i sin orientering til de fremmøtte på Rauma Kulturhus onsdag morgen.

Det er det første møtet mellom enhetsledere og prosjektansvarlige etter vedtaket om at et ny sjukeheim skal bygges på Stokkekaia på Åndalsnes.

Ramma for prosjektet er at det i utgangspunktet skal bli en sjukeheim med 90 plasser med muligheter til å utvide med 30 til. Hvordan bygget skal organiseres til å bli en moderne fremtidsrettet sjukeheim, er det overordnende målet for dette forprosjektet.

For det er nå i startprosessen at alle involverte kan komme med innspill og påvirke hvordan det fremtidige sjukeheimen på Åndalsnes skal bli.

I forkant av denne første workshopen har ansatte i helse og omsorg kommet med sine innspill. Nå er alle enhetsledere, tillitsvalgte og en del av de ansatte, samlet for å bli med på de første idé prosessene i prosjektet.

– Hodet må komme i modus, og vi må våge å tenke nytt. Vi skal ikke legge detaljerte planer her og nå, men komme med de store bitene; et litt mer klart bilde over hva vi skal ha, sier Lunde Stene.

Og for å komme i rett modus denne første dagen, får gruppene en arbeidsoppgave.

– Vi har laget en case – «Aksel 59 år» som kommer flyttende til kommunen med diverse hjelpebehov. Dere skriver ned på små lapper, hvilke tanker som første kommer ned i deres hode, forklarer prosjektlederen.

Workshopen går over to dager og etter lunsj denne første dagen, vil deltakerne få faglig påfyll fra foredragsholdere som vil fortelle hvordan de ser på framtidas sjukeheim, og de nasjonale strategier og grunnleggende prinsipp for helse og omsorgstjenestene i kommuner.

Det vil bli holdt flere prosjektmøter og én workshop til, før teamet legger frem sin prosjektrapport den 15. november. Den skal behandles i formannskapet 2. desember og i kommunestyremøte 16. desember.