I brevet, som i midten av januar ble sendt kommunen, står det at trafikken på gamlevegen i Nesstranda har økt betraktelig etter at kommunen opparbeidet parkeringsplass på Viktoria-området. De 45 som har skrevet under brevet krever at kommunen setter opp gjennomkjøring forbudt skilt i Isfjordsvegen, og setter opp bom ved den gamle søppelplassen slik at bare syklister, rulleskigåere og gående kan passere.

- Kjøres altfor fort

Initiativtaker til underskriftskampanjen, Torleif Wærås, sier det i tillegg til økt trafikk, er en del som kjører veldig fort på strekninga.

- Det føles som om de flyr forbi her. Jeg har ikke fartsmåler, men at det tidvis kjøres i 100 og 150 kilometer i timen, det tror jeg, sier Wærås som legger til at han også observerer at biler kjører om kapp og "leiker seg" med burning på strekninga.

I Isfjordsvegen er fartsgrensa 50 og 60 kilometer i timen.

Mange går tur langs vegen

- Det er ikke så mye trafikk her som oppe, og så er det aldri kontroll her. Men det er farlig, spesielt med tanke på at denne strekninga er et område folk benytter som et friluftsområde. Her blåser det ofte litt mindre, så det er mange som daglig går tur bortover her. I tillegg er det mange syklende, fra Isfjorden for eksempel. Turistene trekker ofte hit, og skolene benytter seg av vegen når de skal på turer, forteller Wærås.

En morgen talte han 14 biler forbi huset før klokka 9.

- Jeg tror mange også kjører her av gammel vane. Hadde vegen blitt stengt bare et halvt år hadde vi folk lagt om den vanen, tror han.

Han får støtte av Arne Rasmussen, en av de mange som har skrevet under på brevet.

- Jeg ser for meg at det er en del som kjører her som skal til sentrum og som tenker at det går fortere p kjøre her. Men hadde de holdt fartsgrensa hadde det gått fortere å kjøre oppe, konkluderer han.

Også tidligere kampanje

Initiativtaker Wærås forteller at han har vært i kontakt med både rådmann og ordfører.

- Signalene jeg har fått er at vi kanskje får drahjelp når området ved steinbruddet skal bli næringsområde. Jeg håper det ikke blir lenge til, sier Wærås som i brevet gjør kommunen oppmerksom på at dette er den andre underskriftskampanjen vedrørende Isfjordsvegen.

- Forrige gang fikk vi satt ned fartsgrensa, og vi fikk fjernet skilting til Isfjorden og Åndalsnes.

I brevet viser Wærås til at det allerede har vært ei dødsulykke på strekninga og flere nestenulykker, og at de håper vegen blir stengt før det skjer igjen. Initiativtakeren opplyser at de som har skrevet under på brevet er beboere langs vegen, i tillegg til folk som jobber i området.

- Noen av dem som regelmessig bruker å gå tur langs vegen har også skrevet under, legger han til.