AR Data driver med salg av elektriske artikler. I sortimentet finnes datamaskiner og utstyr til disse, men også kameraer, mobiltelefoner og stereoanlegg etc. Mye av handelen foregår via firmaets nettbutikk og kundene betaler enten på forskudd eller med kort. Natt til onsdag morgen for ei uke siden hadde det som vanlig tikket inn ordrer fra ettermiddagen/kvelden før og oppdragene ble rutinemessig fordelt på selgerne i AR Data. Men det var likevel seks ordrer som etter hvert fanget oppmerksomheten til en av selgerne, som tok kontakt med Bakke. Seks forskjellige transaksjoner mot seks forskjellige Visakort så bemerkelsesverdig like ut. Alle transaksjonene inneholdt varer for rundt 20.000 kroner, alle adresser var i Oslo-området og utleveringsadressene var konsekvent oppgitt til små post-i-butikk-kiosker. Samme person – Vi liker å tro at vi er attraktive i markedet, men seks transaksjoner på såpass store beløp fra personer med utenlandske navn... ja, det fikk oss til å sjekke nærmere, sier Bakke. Han forklarer at ingen av telefonnumrene som var oppgitt fantes på noen opplysningstjeneste. E-postadressene var også uvanlige og sluttet gjerne med [AT]muslim.com. De bestilte varene var også av det lett omsettelige slaget, blant annet det siste og beste av mobiltelefoner, bærbare pc-er og liknende. AR Data får naturligvis ikke oppgitt kortnumrene, men IP-adressene (datamaskinens fysiske plassering) har de derimot full oversikt over. Alle seks transaksjonene viste seg å være gjort fra samme pc. Da Bakke tok kontakt med Visa og fortalte om sine mistanker fikk han vite at alle kjøpene var gjort innenfor et kort tidsrom midt på natta og det var gjort flere forsøk på hvert kort før kjøpet lyktes. Dessuten var alle kortene utstedt av samme bank, en bank i USA. Reduserte tapet Bakke forklarer at selskapet vanligvis opplever forsvinnende lite tull med netthandelen. I utgangspunktet hadde de seks transaksjonene passert gjennom sikkerhetsrutinene for betaling på nett og var derfor gyldige. AR Data kunne for den del bare latt handelen på rundt 120.000 kroner passere og overlatt problemet til Visa, kortinnehaver eller begge deler. – Men det gjorde dere ikke? – Nei. Vi ønsker på ingen måte å bli forbundet med uredelig handel og har ingen interesse av å bli kjent som nettbutikken det er lett å handle hos på uærlig vis.– Taper dere på dette? – Nei, ikke noe særlig. Dette er et forhold mellom Visa og kortinnehaver, men vi fikk stoppet eller tilbakekalt fire av de seks transaksjonene. Slik sett taper vi jo omsetning da, sier Bakke, som har politianmeldt forholdet. Han har også redusert tapet for Visa med rundt 90.000 kroner, foreløpig uten at han har mottatt noen blomsterbukett av den grunn.