– Prisen på laks har vært god. I tillegg har vi hatt ei god drift ved de ulike anleggene, sier daglig leder Erling Keiseraas i Rauma Gruppen AS – et selskap som i dag har hovedkvarter på Sjøholt, men som i alle år har hatt nær tilknytning til Vågstranda der de så dagens lys i 1983.

Omsetningen ved selskapets anlegg kom i fjor opp i 493 millioner kroner. Dette er den klart høgeste omsetningen selskapet har hatt – også etter at firmaet Vikenco ble en del av Rauma Gruppen AS. Konsernet omsatte rogn, smolt og ikke minst laks, for 493 millioner kroner. Før skattekostnad satt selskapet igjen med 106 millioner kroner. Årsresultatet var på solide 70 millioner.

– 2010 har i det hele tatt vært et godt år for oss, sier Erling Keiseraas, sønn av mannen som startet det hele i Reistaddalen på Vågstranda, Willy Keiseraas.

Solgte seg ut

Keiseraas-familien solgte seg i fjor ut av selskapet, men Erling er fortsatt daglig leder. Rauma Gruppen er i dag en del av SalMar. Selskapet, som er en verdensener innen oppdrett og salg av laks, overtok i 2010 75,54 prosent av aksjene i Reistad Eiendom AS som igjen eide 73 prosent av aksjene i Rauma Gruppen AS. Salmar betalte samlet 316 millioner kroner for å sikre seg råderett over selskapet.

Fjorårsresultatet til Rauma Gruppen AS føyer seg fint inn i tidligere års gode tall. Erling Keiseraas mener at i tillegg til at 2010 generelt sett har vært et godt år for laksenæringa, har de også veldrevne selskaper i konsernet og ansatte som kan faget sitt.

Rauma Sætre AS på Daugstad er en av virksomhetene som gjorde det godt i fjor. De driver med produksjon av yngel og smolt – hadde en omsetning på nesten 25 millioner kroner og satt igjen med et årsresultat på 3,5 millioner kroner. Også dette er tidenes beste.

Sliter litt

For Rauma Stamfisk AS på Vågstranda gikk det ikke like bra. De driver med rognproduksjon. Og nok en gang måtte de erkjenne et minus i driften – om enn et redusert minus. I fjor hadde de et underskudd på 1,3 millioner kroner mot 2,3 millioner i 2009.

– Vi merket i fjor fortsatt ettervirkninger fra sjukdommen vi hadde på deler av stamfisken. Salget av rogn ble ikke så stort som budsjettert, sier Keiseraas som legger til at med sjukdommen under kontroll vil både produksjonen og rognsalget ta seg opp – om enn i forsiktig målestokk.

Oppdrett er gull

Rauma Eik AS er en annen del av virksomheten. De har beliggenhet på Vatne på Sunnmøre og satt igjen med et overskudd på 1,5 millioner kroner. Også de driver med produksjon/salg av yngel og smolt.

Vikenco AS på Aukra bidrar tungt til det gode resultatet. Denne virksomheten, som slakter og foredler laks, hadde en omsetning på 371 millioner kroner og et netto årsresultat på 11,7 millioner kroner.

Rauma Midsund AS, med oppdrettslokaliteter blant annet i Rauma, er den delen som bidrar aller mest til den gode omsetningen og resultatet, som i sum ga konsernet 70,6 millioner kroner i netto årsresultat. Oppdrettsdelen av konsernet har i høgste grad fått merke gode laksepriser og et godt driftsår.

Rundt 100 personer er i dag sysselsatt i Rauma Gruppen AS; mange av dem i Rauma.