Holmemstranda idrettslag er i gang med bygging av en gruset tursti rundt Herjevatnet.

Førsteetappe er ferdigstilt, og sommeren 2016 skal andre og siste etappe gjennomføres. Prosjektet har en total kostnadsramme på 1,8 mill. kroner.

Idrettslaget søkte om et rentefritt lån på 200.000 i inntil et år fra byggestart 2016  eller alternativt en garanti for et tilsvarende lån i bank.

Et enstemmig formannskap vedtok tirsdag å gi Holmemstranda idrettslag et rentefritt lån på kroner 200.000 for forskuttering i inntil et år av senere refunderbar merverdiavgift for gjennomføring av fase 2 av prosjektet med tursti Herjevatnet.