Kommunen ønsker å informere om hvordan avstemmingen skal skje under valget den 25. april. Rauma kommunestyre har bestemt at det skal være et rangeringsvalg og at alle som stemmer kan rangeres med de tre alternativene i ønsket rekkefølge. Alternativene  rangeres med tallene 1 til 3.

– Det er ikke nødvendig å stemme på alle alternativene om man ikke ønsker det. Da lar man bare være å skrive et tall, sier Trygve Børsting som er politisk sekretær i Rauma kommune.

De tre alternativene man kan stemme over, skulle nå være kjent for de fleste;

1. Rauma fortsatt alene.

2. Rauma sammen med Vestnes og

3. Rauma i en stor kommune med Molde som kommunesenter. Her er sju kommuner med.

– Hvis man ønsker å avgi stemme for bare ett av alternativene, skriver man tallet 1 foran det alternativet man ønsker å stemme på og lar de andre rutene stå tomme. Om man ønsker å stemme på to alternativ, men ikke det tredje, så lar man ruta foran det man ikke ønsker å stemme på, stå tom, sier Børsting.

– Hvordan skal dere telle opp disse stemmene? Blir ikke det et ganske krevende arbeid?

– Vi jobber med planleggingen av det og har funnet ut at det skal være 15 forskjellige måter å stemme på. Det første blir å sjekke alternativ 1. Om det er ett av alternativene som får over 50 prosent av stemmene, så er egentlig valget avgjort. Men vi skal selvfølgelig fullføre tellingen og lage en oversikt som blir forståelig for alle.

– En betydelig jobb?

– Ja, det blir mye arbeid, men vi skal få det til og så presentere det fullstendige resultatet.

– Er det andre kommuner som gjennomfører valget på samme måte?

– Det tror jeg nok at det er, men uten at jeg husker konkret akkurat nå, sier Trygve Børsting.