Saken var oppe i Romsdal tingrett i midten av desember, og dommen er en fellesstraff med tingrettens betingede dom fra juni 2014, da alle lovbruddene skjedde i prøvetiden.

Mange forhold

Det er en rekke forskjellige forhold mannen er dømt for, over en lengre tidsperiode.

Mannen slo til en annen mann i april i år, slik at mannen fikk kutt over øyet som måtte sys.

Han forstyrret alminnelig fred og orden noen uker senere, da han hoppet i sjøen da en ferje la fra kai. Han ville at ferjen skulle legge til igjen for at en bekjent skulle komme med, men hadde fått ønsket avvist, da han hoppet. Han kom seg på land etter kort tid, men forlot kaia umiddelbart, noe som førte til leteaksjon.

I august stjal han en mobiltelefon, mens han i september kjørte bil uten førerkort, og uten at bilen hadde lovlige kjennemerker. Senere i september krenket han en annens fred ved å sende truende meldinger. I oktober forulempet han en offentlig tjenestemann ved å true med å hente dynamitt og bruke det på politimannen. Senere i måneden stjal han en traktor for å trekke egen bil opp av grøfta.

I november kjørte han bil i påvirket tilstand, og uten førerkort, da han unnlot å stoppe for en politikontroll. Han brukte også narkotika før han ble pågrepet.

Mistet førerretten for alltid

Mannen erkjente seg skyldig for noen av forholdene, men ikke alle. Han er tidligere domfelt seks ganger de siste seks år, og tiltaltes tidligere kriminelle aktivitet har vært skjerpende ved straffutmålingen. 11 personer vitnet i saken.

– I denne saken tilsier så vel allmennpreventive som individualpreventive hensyn seg sterkt gjeldende, konkluderer retten.

Han ble dømt til ni måneders fengsel, bot på 5.000 kroner og han mister førerretten for alltid.