– Vi forventer svar i begynnelsen av september, forteller Heidi Skaug som er enhetsleder for den kommunale enheten areal. Det er for kommunen kjent at det er utfordringer med grunnforholdene på Troa.

Nye prøveboringer ble som planlagt gjennomført i slutten av juli. Boringene skal kartlegge nærmere hvor det er kvikkleire og ikke. Det planlagte helsehuset ligger i utløpssona for eventuelle kvikkleireras på Troa.

Svaret på boringene er avgjørende for hvilke sikringstiltak som skal iverksettes.