Frank Madsøy (53) fra Molde er ansatt som landbruksdirektør i Møre og Romsdal.

Madsøy kommer fra Møre og Romsdal fylkeskommune, der han har vært assisterende regional- og næringssjef siden 2008. Madsøy har blant annet også bakgrunn fra kommunal landbruksforvaltning og kommuneøkonomi.

Madsøy er Cand. polit. frå Universitetet i Tromsø, og har studertkommuneøkonomi og samfunnsplanlegging ved Høgskulen Hedmark ogHøgskulen Lillehammer.

Han starter i stillinga den 1. januar 2016.