Skrap og jern har vært i Hans Petter Staursets familie i over 60 år. Familiebedriften A.R. Staurset, ble gjort om til et aksjeselskap i 1998, og fikk navnet Staurset Gjenvinning AS. Firmaet eies i fellesskap av Hans Petter Staurset og Eddy Ruben Staurset, som også er de to eneste ansatte. Bedriften driver med gjenvinning av jern og metall, og tar imot alt skrap som har noe av edelt metall i seg. På årsbasis leverer Staurset Gjenvinning AS ut mellom 2.000 og 3.000 tonn jern og metall, og årsomsetningen i fjor var på 14 millioner kroner. Men skraphandlervirksomheten har forandret seg mye de siste åra, og flere store aktører har dukket opp i markedet. For å kunne stå imot den nye, sterke konkurransen, har Staurset lekt med tanken om å slå seg sammen med større aktører i lengre tid. Avtalen signert – Siden vi i alle år har hatt et tett samarbeid med landets største aktør innen gjenvinning av metaller, Metallco AS, var det naturlig for oss at vi gikk inn i forhandlinger med akkurat dem, forteller Hans Petter Staurset. Forhandlingene har pågått ett års tid og den nest siste dagen i april, ble avtalen signert. – Metallco AS overtar 80 prosent av aksjene og jeg blir daglig leder i det nye firmaet; Metallco Møre AS. Jeg vil også bli daglig leder for avdelingen på Høgset Terminalen AS i Gjemnes kommune, som vil bli lagt under samme firma. Den er i dag et datterselskap av Metallco AS, forteller Staurset. Han ser bare positivt på overtakingen og tror alle parter kommer styrket ut av oppkjøpet. – Ved å ha en stor aktør i bakhånden, får vi en bredere ryggrad å stå imot med. Det blir mer og mer konkurranse innen alle sjangre i næringslivet og det er de store som overtar. Derfor synes jeg det er flott at vi også har blitt "store", og på den måten kan ivareta de kundene vi har i dag, sier Staurset. Som ikke ønsker å si noe om hva aksjene i selskapet ble solgt for.– Hva kommer til å skje fysisk her på Åndalsnes? – Vi kommer til å oppgradere tomta for å følge de nye miljøkrava som man vil møte innenfor denne bransjen. Det innebærer fast dekke på deler av tomta og muligheter for å fjerne olje og annet forurenset avfall på en miljøvennlig måte. Selv om vi ikke i dag mottar forurenset avfall, må vi i følge forskriftene, likevel ha et slikt anlegg, forklarer Staurset. Administrerende direktør i Metallco AS, Laurie Feinberg, kan bekrefte det Staurset sier. – Vi har besluttet å gjøre noen grep ved å investere en del penger på Åndalsnes. Maskinparken vil bli økt, og vi kommer til å sørge for at omgivelsene blir oppgradert med hensyn til miljøkravene. Vi er ISO sertifisert, og da er det viktig med gode miljøvennlige rutiner på alle våre avdelinger. Vi håper med dette oppkjøpet at vi vil beholde et godt fotfeste i Møre og Romsdal, og at Metallco Møre AS vil styrke de lokale forankringer som Staurset allerede har. Det er også vurdert å få flere ansatte, men dette er litt lenger frem i tid. Vi skal imidlertid bli større i morgen, enn det vi var i går, sier Feinberg. Han vil også få lov til å presisere at han er veldig fornøyd med å få Staurset-teamet med på laget. – De er to flinke karer. Vi er glade for å ha de med, avslutter administrerende direktør i Metallco AS. Evy Kavli ev-k[AT]online.no 71 22 77 26, mobil: 905 19 465